• DANTA, s.r.o., Tonkovce 756, 93038 Nový Život
 • danta@danta.sk
 • +421 908756001

Inžiniering

Službou inžinierskej činnosti v stavebníctve máme záujem osloviť všetkých budúcich staviteľov a investorov, ktorí uvažujú o výstavbe rodiného domu, bytového domu alebo občianskej vybavenosti.
Realizácia horeuvedených stavieb nesmie byť začatá bez vydaného právoplatného stavebného povolenia. Zabezpečenie všetkých podkladov pre vydanie stavebného povolenia zaberie veľa času a zväčša vyžaduje aj odborný prístup.
Aby ste sa mohli venovať svojej práci a nemuseli stráviť svoj cenný čas chodením po úradoch a zháňať príslušné vyjadrenia, stanoviská a rozhodnutia do stavebného konania, ponúkame Vám vhodné riešenie, pretože za Vás vybavíme:

STAVEBNÉ POVOLENIE NA KĽÚČ vo všetkých okresoch v kraji Bratislavskom a Trnavskom

Čo všetko sme schopní zabezpečiť?

 • výber vhodného typu rodinného domu k pozemku,
 • situáciu osadenia stavby na pozemku,
 • projektové dokumentácie prípojok inžinierskych sietí,
 • vyjadrenia správcov inžinierskych sietí,
 • vyjadrenie, rozhodnutia a stanoviská z dotknutých úradoch štátnej správy a samosprávy.
 • sprostredkovanie stavebného dozoru,
 • zastupovanie v územnom, stavebnom a kolaudačnom konaní,
 • vybavenie územného rozhodnutia,
 • vybavenie stavebného povolenia,
 • vybavenie kolaudačného rozhodnutia.

Cena za stavebné povolenie je od 390 EUR bez poplatkov na úradoch!
Pre zaväznú cenovú ponuku nás kontaktujte prosim telefonicky!